พนักงานทำความสะอาด

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

Qualifications:
• สามารถทำงานเป็นกะได้
• ชาย - หญิง อายุ 18-40 ปี
• วุฒิ ม.3 ขึ้นไป
• บุคลิกสุภาพ ช่วยพัฒนาองค์กร ยิ้มแย้ม แจ่มใส รักงานด้านบริการ
*หากมีประสบการณ์ทางสายงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ*

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • มัธยมศึกษาตอนต้น / มัธยมศึกษาตอนปลาย
  • อายุ: ด้านล่าง 40 ปีอื่นๆ
  • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์

General Skills

  • บุคลิกภาพดี
  • รักงานบริการ

สมัครงาน

Apply Now