Security Staff (พนักงานรักษาความปลอดภัย)

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

• ตรวจสอบการทำงานของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
• ตรวจสอบและจัดการเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย / การสูญเสีย / อุบัติเหตุ
• ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบมาย
• ปฎิบัติงานที่จังหวัด ชลบุรี

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

• สัญชาติไทย
• สุขภาพร่างกายแข็งแรง
• เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
• สามารถทำงานเป็นกะได้

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ประสบการณ์: 2 ปี
  • เพศ: เพศชาย

สมัครงาน

Apply Now