เจ้าหน้าที่ พ.ร.บ

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

Qualifications:
• วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ทุกสาขา
• ประสบการณ์ด้านงาน บริการ 3 ปี
• ประสบการณ์ด้านการบริหารและพัฒนาบุคลากร

รายละเอียดของเนื้องาน

  • เปิดรับสมัครถึง: 11 Sep 2016
  • เต็มเวลา
  • Work Routine: จันทร์ - ศุกร์
  • ความปลอดภัย

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ปริญญาตรี
  • ประสบการณ์: 3 ปี

สมัครงาน

Apply Now