เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย(จป.) ด่วน 1 อัตรา

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

Qualifications:
• วุฒิการศึกษาปริญญาตรี

รายละเอียดของเนื้องาน

  • เปิดรับสมัครถึง: 08 Nov 2015
  • เต็มเวลา
  • Work Routine: จันทร์ - ศุกร์
  • ความปลอดภัย

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ปริญญาตรี
  • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์

สมัครงาน

Apply Now