เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

Qualifications:
• วุฒิการศึกษา ป6.,ม3.-ม6.,ปวช.-ปวส.
• เพศชาย (ชายผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
• อายุไม่เกิน 35 ปี

รายละเอียดของเนื้องาน

  • เปิดรับสมัครถึง: 08 Nov 2015
  • เต็มเวลา
  • Work Routine: จันทร์ - ศุกร์
  • ความปลอดภัย

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • อนุปริญญาตรี
  • ประถมศึกษา
  • มัธยมศึกษาตอนต้น / มัธยมศึกษาตอนปลาย
  • อายุ: ด้านล่าง 35 ปีอื่นๆ
  • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์
  • เพศ: เพศชาย

สมัครงาน

Apply Now