เจ้าหน้าที่ ยานพาหนะ

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

Qualifications:
• วุฒิ ม.6 ขึ้นไป อายุไม่เกิน 35 ปี มีใบอนุญาตขับรถ

รายละเอียดของเนื้องาน

  • เปิดรับสมัครถึง: 08 Nov 2015
  • เต็มเวลา
  • Work Routine: จันทร์ - ศุกร์
  • ยานยนต์

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • มัธยมศึกษาตอนต้น / มัธยมศึกษาตอนปลาย
  • อายุ: ด้านล่าง 35 ปีอื่นๆ
  • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์

General Skills

  • ใบขับขี่

สมัครงาน

Apply Now