เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

Qualifications:
• การศึกษา ปริญญาตรี สาขา ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม / สาธารณสุขศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
• ได้รับประกาศนียบัตรในสาขาที่เกี่ยวข้องด้านความปลดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
• มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานความปลอดภัย อาชัวอนามัยและสิ่งแวดล้อม , ระบบงานนคุณภาพของโรงพยาบาล (HA JCI ) อย่างน้อย 1 ปี
• สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้

รายละเอียดของเนื้องาน

  • เปิดรับสมัครถึง: 09 Nov 2015
  • เต็มเวลา
  • Work Routine: จันทร์ - ศุกร์
  • ความปลอดภัย

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ปริญญาตรี
  • ประสบการณ์: 1 ปี

General Skills

  • ทำงานภายใต้การกดดัน

สมัครงาน

Apply Now