พนักงานรักษาสถานที่

เชียงใหม่ชั่วคราว

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

คุณสมบัติ
• สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
• เงินเดือน เดือนละ 7,900 บาท
• สัญชาติไทย

รายละเอียดของเนื้องาน

  • เปิดรับสมัครถึง: 07 Nov 2015
  • ชั่วคราว
  • Work Routine: จันทร์ - ศุกร์
  • ความปลอดภัย

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • มัธยมศึกษาตอนต้น / มัธยมศึกษาตอนปลาย
  • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์

สมัครงาน

Apply Now