บรรณารักษ์ 1 ตำแหน่ง สังกัดศูนย์ข้อมูล

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

คุณสมบัติ :
• วุฒิปริญญาตรี สาขาบรรณารักษ์
• เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
• มีประสบการณ์ด้านศูนย์ข้อมูลและภาษาอังกฤษดี
• ติดตามข่าวสารและและใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
• สามารถเข้างานเวลา 04.00-13.00 ได้

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ปริญญาตรี
  • อายุ: ด้านล่าง 35 ปีอื่นๆ
  • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์

Spoken Languages

  • อังกฤษ (Intermediate)

Written Languages

  • อังกฤษ (Intermediate)

สมัครงาน

Apply Now