เจ้าหน้าที่ภูมิทัศน์หรือโฟร์แมนภูมิทัศน์

นนทบุรีเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

• รับผิดชอบการทำ BOQ งานต้นไม้และงานสวน
• จัดหาผู้จำหน่ายต้นไม้หรือไม้ประดับ เพื่อเป็นข้อมูลเปรียบเทียบราคา ร่วมกับฝ่ายจัดซื้อ
• จัดหาผู้รับเหมางานต้นไม้ งานสวน รวมทั้งควบคุมและตรจสอบผลงานของผู้รับเหมา
• ควบคุมและดูแลการปลูกต้นไม้ และการจัดสวนให้เป็นไปตามแบบของโครงการ โดยประสานงานร่วมกับฝ่ายแบบและฝ่ายก่อสร้างโครงการ
• จัดทำรายงานที่เกี่ยวข้องกับงานภูมิทัศน์ งานต้นไม้และงานสวนของโครงการ
• งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

คุณสมบัติ:
• เพศชาย,หญิง อายุ 28 ปีขึ้นไป
• วุฒิปวส. - ปริญญาตรี สาขาภูมิทัศน์,เกษตร,พืชสวน หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
• มีประสบการณ์ในงานภูมิทัศน์ งานต้นไม้และงานสวนอย่างน้อย 2 ปี
• มีความรู้เรื่องพันธุ์ไม้ ต้นไม้ และไม้ประดับต่างๆ รวมทั้งการดูแล บำรุงรักษาต้นไม้
• มีทัศนคติการทำงานที่ดี, ทำงานแบบมืออาชีพ, มีทักษะความเป็นผู้นำ และรักงานบริการ
• สามารถปฏิบัติงาน 6 วัน และอยู่ประจำโครงการย่านนนทบุรีได้

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ปริญญาตรี
  • โรงเรียนวิชาชีพ
  • ประสบการณ์: 2 ปี

General Skills

  • ความเป็นผู้นำ
  • ทัศนคติเชิงบวก
  • รักงานบริการ

สมัครงาน

Apply Now