พนักงานบัญชี จำนวน 3 อัตรา

สมุทรสาครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

คุณสมบัติ
• อายุไม่เกิน 37 ปี
• เพศ ชาย/หญิง
• วุฒิการศึกษาปริญญาตรี เอกการบัญชี
• มีประสบการณ์จะพิจารณาพิเศษ

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ปริญญาตรี
  • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์

สมัครงาน

Apply Now