พนักงานขับรถ จำนวน 3 อัตรา

สมุทรสาครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

คุณสมบัติ
• อายุไม่เกิน 40 ปี
• เพศ ชาย
• วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
• สามารถเดินทางออกต่างจังหวัดได้
• รู้จักเส้นทางในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัดเป็นอย่างดี

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • มัธยมศึกษาตอนต้น / มัธยมศึกษาตอนปลาย
  • โรงเรียนวิชาชีพ
  • อายุ: ด้านล่าง 40 ปีอื่นๆ
  • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์
  • เพศ: เพศชาย

สมัครงาน

Apply Now