พนักงานขับรถส่งหนังสือ (กระบะแดง)

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

Qualifications:
• เพศชาย อายุ 20-35 ปีวุฒิ ม.3 ขึ้นไป มีใบอนุญาตขับรถยนต์ 2 ปีขึ้นไป
• มีความสุขุม รอบคอบ ใจเย็น รับผิดชอบ และซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งเสพติด
• มีความรู้เรื่องเครื่องยนต์ และการดูแลรถยนต์เบื้องต้นได้เป็นอย่างดี
• รู้จักเส้นทางในกรุงเทพ, ปริมณฑล และต่างจังหวัดได้เป็นอย่างดี
• มีใบอนุญาตใบขับขี่รถยนต์ประเภท 2
• ไม่มีคดีอาญา ยาเสพติด และประวัติอาชญากรรม

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • มัธยมศึกษาตอนต้น / มัธยมศึกษาตอนปลาย
  • อายุ: ด้านล่าง 35 ปีอื่นๆ
  • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์
  • เพศ: เพศชาย

General Skills

  • ใบขับขี่
  • ความซื่อสัตย์
  • ความรับผิดชอบ

สมัครงาน

Apply Now