ช่างยนต์ / ช่างกลโรงงาน / ช่างอาคารสถานที่

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

Qualifications:
• ชาย อายุ 25-30 ปี
• วุฒิการศึกษา ปวส.-ปริญญาตรี สาขาช่างยนต์, ช่างกล, ไฟฟ้า, อิเล็กทรอนิกส์
• มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
• มีความขยัน อดทน พร้อมสู้งานหนักสามารถทำงานเป็นกะได้

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ปริญญาตรี
  • อนุปริญญาตรี
  • โรงเรียนวิชาชีพ
  • ประสบการณ์: 1 ปี
  • เพศ: เพศชาย

สมัครงาน

Apply Now