เจ้าหน้าที่ข้อมูลระบบ GPS

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

Qualifications:
• วุฒิ ปวส.- ปริญญาตรี
• เพศชาย – หญิง อายุ 20 – 35 ปี
• สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Office โปรแกรมประยุกต์อื่น ๆ ได้
• มีความรับผิด ชอบสูง มีทักษะในการติดต่อประสานงานกับบุคคลอื่น
• มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี
• ถ้ามีความรู้ความชำนาญในเรื่องการควบคุม เส้นทางการเดินรถ กล่องดำ หรือ GPS จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ปริญญาตรี
  • อนุปริญญาตรี
  • โรงเรียนวิชาชีพ
  • อายุ: ด้านล่าง 35 ปีอื่นๆ
  • ประสบการณ์: 1 ปี

General Skills

  • ประสานงาน
  • ความรับผิดชอบ

Computer Skills

  • Microsofe Office (Basic)

สมัครงาน

Apply Now