พนักงานจัดห่อหนังสือ

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

Qualifications:
• ชาย อายุ 18-30 ปี
• วุฒิการศึกษาประถม 6 ขึ้นไป
• ทำงานกะกลางคืนได้
• ขยัน อดทน พร้อมสู้งานหนัก

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ประถมศึกษา
  • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์

สมัครงาน

Apply Now