เจ้าหน้าที่เขียนแบบ 2 อัตรา

นนทบุรีเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

คุณสมบัติ
• วุฒิปวส. สาขาเขียนแบบ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
• เพศชาย หญิง
• อายุ 22-35 ปี
• มีประสบการณืด้านการเขียนแบบจะพิจารณาเป็นพิเศษ

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • โรงเรียนวิชาชีพ
  • อายุ: ด้านล่าง 35 ปีอื่นๆ
  • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์

สมัครงาน

Apply Now