นักวิชาการส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสังคม

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

- การให้คำปรึกษา คำแนะนำด้านการทำการเกษตร

- การส่งเสริมการทำการเกษตรที่ถูกต้อง เหมาะสม

- การวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาเชิงลึก

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

- วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาการเกษตร หรือ พัฒนาชุมชน

- ประสบการณ์ทำงาน 3 ปี ด้าน การเกษตร หรือ พัฒนาชุมชน

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ปริญญาตรี
  • ประสบการณ์: 3 ปี

สมัครงาน

Apply Now