เจ้าหน้าที่อาวุโสการตลาด (ต่างประเทศ)

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

- เก็บรวบรวม สืบค้น และวิเคราะห์ ข้อมูลเบื้องต้นของตลาดต่างประเทศ รวมถึงข้อกำหนดข้อกฎหมายต่างๆของแต่ละประเทศ

- ศึกษาข้อมูลตลาดเกี่ยวกับสินค้าใหม่ของคู่แข่งรายอื่นๆ ในกลุ่มสินค้าประเภทเดียวกัน

- ติดตามความเคลื่อนไหว ช่องวางทางการตลาด เทรนด์สินค้าใหม่ และ Update สถาณการ์ณของคู่แข่งต่างๆในตลาดเดียวกัน

- ลงพื้นที่สำรวจตลาด ตรวจสอบสินค้าใหม่ๆ ราคาขายในช่องทางต่างๆ รวมถึงคู่แข่งในตลาด

- จัดทำรายงานสรุปข้อมูลการตลาดแต่ละประเทศเพื่อนำเสนอให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง

- ควบคุมดูแลทิศทางและภาพลักษณ์ของแบรนด์ให้เป็นไปตามนโยบายของเครือเบทาโกร

- กำหนดทิศทางเป้าหมายยอดขายและราคาที่เหมาะสมกับแต่ละช่องทางการขาย

- ประสานงานด้านการผลิตออกแบบผลิตภัณฑ์ร่วมถึงเครื่องมือสื่อสารการตลาดต่างๆร่วมกับหน่วนงานที่เกี่ยวข้อง

- จัดโปรโมชั่นส่งเสริมการขายเพื่อเพิ่มยอดขาย (Below The Line, Above The Line)

- Proof packaging/POSM กับทาง Supplier

- พัฒนาสินค้าใหม่ภายใต้แบรนด์เบทาโกร และขยายฐานลูกค้าใหม่ในต่างประเทศ

- ประสานงานร่วมกับ PPD โรงงานและทีมเซลล์เพื่อพัฒนาสินค้าใหม่นำเสนอสู่ตลาด

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

- วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขา การตลาด , บริหารธุรกิจ

- ประสบการณ์ทำงาน 3 ปีขึ้นไป ด้าน ธุรกิจอาหาร,ธุรกิจส่งออก,
งานตลาดต่างประเทศ

- Toeic ตั้งแต่ 750 ขึ้นไป

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ปริญญาตรี
  • ประสบการณ์: 3 ปี

สมัครงาน

Apply Now