นักวิชาการอาวุโสส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสังคม

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

- การให้คำปรึกษา คำแนะนำด้านการศึกษา

- ดำเนินการประสานงานกิจกรรมที่เกี่ยวกับกิจกรรมการพัฒนาด้านการศึกษา ที่เครือเบทาโกรและหน่วยงานด้านการศึกษาดำเนินการร่วมกัน หรือเกี่ยวข้องกัน

- การวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาเชิงลึก

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

- วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป สาขา คุรุศาสตร์ , บริหารการศึกษา

- ประสบการณ์ทำงาน 3 ปี ด้านการเรียน การสอน การบริหารการศึกษา

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ปริญญาตรี
  • ประสบการณ์: 3 ปี

สมัครงาน

Apply Now