เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการเงิน

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

- จัดทำเช็ค และใบนำฝากเช็ค โดยจะต้องตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลใน Bank Status รวมถึงจัดทำตั๋วสัญญาใช้เงิน

- จัดทำรายละเอียดของการรับชำระเงิน ซึ่งจะต้องรวบรวมข้อมูลการรับชำระเงินผ่านระบบ
Bill Payment ของเครือเบทาโกร

- ตรวจสอบข้อมูลการจ่ายเงินและวางข้อมูลการจ่ายที่ระบบ รวมถึงตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลการจ่ายเงินระบบ Direct Credit และ Smart Credit

- รับผิดชอบและติดตามงานด้าน Cash Management ของบริษัทที่ดูแล โดยจัดทำข้อมูลของการรับชำระเงินผ่านระบบ E-Payment พร้อมให้ความช่วยเหลือและแนะนำการใช้งานระบบ E-payment ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

- วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี

- ประสบการณ์ทำงาน 0 ปี ด้านบัญชี

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ปริญญาตรี
  • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์

สมัครงาน

Apply Now