เจ้าหน้าที่สินเชื่อ

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

- ตรวจเช็คยอดเงินโอนประจำวันของลูกค้า

- คีย์ตัดชำระลูกหนี้และรายการรับชำระอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

- ตรวจสอบ Credit Pool ของลูกค้าที่เปิดใหม่

- ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารทางการเงินในการเปิดลูกค้าใหม่

- จัดการคีย์ข้อมูลระบบใบขออนุมัติการขายสินค้าในกรณีต่างๆ รวมถึงการขออนุมัติการขายกรณีพิเศษ

- จัดทำรายงานหนี้คงค้างประจำวัน/พิมพ์ใบลดหนี้/ใบ Inv.

- ติดตามหนี้ที่มีปัญหากับ Sale และ ลูกค้า

- จัดทำรายงานสรุปหนี้สิ้นเดือน

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

- วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์

- ประสบการณ์การทำงาน 2 ปี ด้านงานสินเชื่อ

- สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ MS Office ได้ดี

รายละเอียดของเนื้องาน

  • เปิดรับสมัครถึง: 11 Sep 2016
  • เต็มเวลา
  • Work Routine: จันทร์ - ศุกร์
  • ประกันภัย

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ปริญญาตรี
  • ประสบการณ์: 2 ปี

Computer Skills

  • Microsofe Office (Basic)

สมัครงาน

Apply Now