ผู้ชำนาญการด้านการตลาด

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

- รับผิดชอบในการบริหารผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมอบหมาย และจัดทำแผนการตลาด และแผนการดำเนินงานทางการตลาด เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายการขายและการตลาดที่ได้รับมอบหมาย

- รับผิชอบในการตลาดในต่างประเทศของ Better Pharma โดยเฉพาะกลุ่มประเทศ AEC

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

- วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขา สัตวแพทย์

- ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี
- ประสบการณ์ทางด้านการบริหารการตลาดผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์และสารเสริมสำหรับสัตว์
- หากเคยผ่านงานจากบริษัทต่างชาติ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- สามารถเดินทางไปทำงานต่างจังหวัด และต่างประเทศได้

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ปริญญาตรี
  • ประสบการณ์: 5 ปี

สมัครงาน

Apply Now