เจ้าหน้าที่อาวุโสพัฒนางานขาย

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

- วิเคราะห์ข้อมูลงานขายของร้านเบทาโก ช็อป

- ช่วยแก้ปัญหาและช่วยเพิ่มยอดขายให้ร้านเบทาโกร ช็อป

- ช่วยพัฒนาทักษะด้านงานขายให้แก่ผู้จัดการร้าน

- สำรวจข้อมุลทางการตลาดในรัศมี 5 กม. รอบร้านเบทาโกร ช็อป

- งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

- วุฒิการศึกษา ระดับ ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ ,การตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

- มีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี ทางด้านการพัฒนางานขาย

- มีทักษะในการสื่อสารและการนำเสนอที่ดี

- สามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้

- ขับรถยนต์ได้และมีใบขับขี่

- สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้ดี

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ปริญญาตรี
  • ประสบการณ์: 5 ปี

General Skills

  • ใบขับขี่

Computer Skills

  • Microsofe Office (Basic)

สมัครงาน

Apply Now