เจ้าหน้าที่อาวุโสโลจิสติกส์

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

- ดูแลภาพรวมงานขนถ่ายสินค้าจาก เกาะสีชังถึงโกดัง และงานผ่านท่าจากโกดังถึงโรงงาน

- ดูแลเรื่องสินค้าเสียหาย, ดำเนินการขายซากสินค้า, สรุปรายงานให้กับแผนกนำเข้าและส่งออก

- ควบคุม stock วัตถุดิบของแต่ละโกดัง

- วางแผนการจัดการวัตถุดิบเข้าแต่ละโรงงาน

- ตรวจดู stock วัตถุดิบ ของแต่ละโกดัง และภาพรวมการจัดการโกดังเช่า

- Supplier Performance Evaluation

- สรุปรายงานของ Loss weight ของแต่ละเดือน

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

- วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการจัดการโลจิสติกส์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

- ประสบการณ์การทำงาน 5 ปี ด้านการจัดการงานโลจิสติกส์

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ปริญญาตรี
  • ประสบการณ์: 5 ปี

สมัครงาน

Apply Now