ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

- รับผิดชอบงานจัดซื้อ จัดจ้างต่างประเทศ จัดซื้อโครงการก่อสร้าง เครื่องจักรและอุปกรณ์

- รวบรวมข้อมูล เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการประเมินผลSupplier สรรหาสินค้า

- สร้างพันธมิตรทางการค้า รวมทั้งการจัดเก็บข้อมูล

- งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

- วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขา บริหารธุรกิจ การจัดการ

- มีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี ขึ้นไป ทางด้าน งานจัดซื้อ จัดจ้างต่างประเทศ จัดซื้อโครงการก่อสร้าง เครื่องจักรและอุปกรณ์

- มีความรู้ทางด้านงานจัดซื้อต่างประเทศ ,โครงการก่อสร้าง,เครื่องจักรและอุปกรณ์ เป็นอย่างดี

- สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

รายละเอียดของเนื้องาน

  • เปิดรับสมัครถึง: 11 Sep 2016
  • เต็มเวลา
  • Work Routine: จันทร์ - ศุกร์
  • การจัดซื้อ

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ปริญญาตรี
  • ประสบการณ์: 5 ปี

Spoken Languages

  • อังกฤษ (Basic)

Written Languages

  • อังกฤษ (Basic)

สมัครงาน

Apply Now