เจ้าหน้าที่จัดซื้อ (อุปกรณ์คอมพิวเตอร์)

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

- งานจัดซื้อ จัดจ้าง การรวบรวมข้อมูล เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการจัดซื้ออุปกรณ์ IT

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

- วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขา IT

- ประสบการณ์ทำงานด้านงานจัดซื้อ 1 ปีขึ้นไป

- หากมีประสบการณ์ซื้ออุปกรณ์ไอทีโดยตรงจะพิจารณาเป็นพิเศษ

รายละเอียดของเนื้องาน

  • เปิดรับสมัครถึง: 11 Sep 2016
  • เต็มเวลา
  • Work Routine: จันทร์ - ศุกร์
  • การจัดซื้อ

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ปริญญาตรี
  • ประสบการณ์: 1 ปี

สมัครงาน

Apply Now