เจ้าหน้าที่ธุรการจัดซื้อ

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

- ทำการขอตั้งรหัสผู้ขายรายใหม่ , ขึ้นทะเบียน AVL (Approve Vendor list)

- เปิด PO, Revised PO,ส่งPO เพื่อเซ็นอนุมัติพร้อมใบเปรียบเทียบราคา, Closed PO ติดตาม PR เพื่อเปิดPO ส่งPOและเอกสารสัญญาซื้อให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง

- ติดตามการส่งมอบและเอกสารส่งมอบ แจ้งเลื่อนส่งในประเทศตามที่โรงงานแจ้งมา

- จัดทำรายงานการซื้อประจำวัน รายสัปดาห์ รายเดือน

- แจ้งผู้ขายเรื่องผลการวิเคราะห์สินค้า ขอเอกสาร COA เพื่อขึ้นเลข15 หลัก

- ติดต่อประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องเรื่องเอกสาร PO ใบวิเคราะห์ การส่งสินค้า เคลม การโอนย้ายสินค้า

- ซื้อเครื่องใช้สำนักงาน , ซื้อสินค้าตามที่ได้รับมอบหมาย

- แจ้ง IT แก้ไขข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง

- เก็บเอกสาร Filing และเก็บเอกสารเข้าโรงงาน

- ทำงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

- วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี ขึ้นไป

- มีประสบการณ์ด้านงานธุรการ/ประสานงาน อย่างน้อย 1 ปี

- สามารถ ใช้ Program Excel, Power point ได้เป็นอย่างดี

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ปริญญาตรี
  • ประสบการณ์: 1 ปี

Computer Skills

  • Microsofe Office (Basic)

สมัครงาน

Apply Now