เจ้าหน้าที่ประสานงาน

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

- ตรวจสอบ/แก้ไข ออเดอร์ที่พนักงานขายเปิดให้ถูกต้อง และนำเข้าระบบ BPCS

- ประสานงานกับพนักงานขาย, คลัง และขนส่ง เพื่อจัดการให้สินค้าถึงมือลูกค้า

- ประสานงานกับฝ่ายสินเชื่อ และ A/R เพื่อดำเนินการปลด Hold และติดตามหนี้

- จัดทำเอกสารลดหนี้/ เพิ่มหนี้ และตรวจสอบความถูกต้องงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

- รับคำร้องเรียน และบริการหลังการขาย เพื่อประสานงานให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องแก้ไขให้กับลูกค้า

- จัดพิมพ์รายงาน/ ข้อมูลต่างๆ เพื่อใช้ติดตามการขาย

- งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

- วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป ด้านบริหารธุรกิจ/การจัดการ หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

- ประสบการณ์ทำงาน 1 ปี ด้านการประสานงาน/ธุรการขาย

- สามารถใช้เครื่องใช้สำนักงานได้

- สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ MS ได้ดี

- มีทักษะในการติดต่อสื่อสารและการประสานงาน

- มีมนุษย์สัมพันธ์ดี, มีความรับผิดชอบสูง

- ใช้โปรแกรม BPCS และ AS400 ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ปริญญาตรี
  • ประสบการณ์: 1 ปี

Computer Skills

  • Microsofe Office (Basic)

สมัครงาน

Apply Now