เจ้าหน้าที่ธุรการขาย

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

- รับ Order ลูกค้ากลุ่ม FS

- Key Order ลูกค้าเข้าระบบ

- สรุป Order สินค้าส่งให้กับโรงงาน

- ประสานงานและแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นจากการับ Order (ลูกค้า,Sale,Supply และจัดส่ง)

- ให้บริการและให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่ลูกค้าในการสอบถามข้อมูลต่างๆ

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

- วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป

- ประสบการณ์ทำงาน 1 ปี ด้าน งานให้บริการ

- สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ MS Office ได้ดี

- มีมนุษยสัมพันธ์ดี

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ปริญญาตรี
  • ประสบการณ์: 1 ปี

General Skills

  • มนุษยสัมพันธ์ดี

Computer Skills

  • Microsofe Office (Basic)

สมัครงาน

Apply Now