หัวหน้างานปฎิบัติการธุรการ ภาคเหนือ

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

- ด้านธุรการโรงงาน ได้แก่ งานรักษาความสะอาดภายใน - ภายนอกโรงงาน งานสาธารณูปโภค งานสวน

- การเบิก-จ่าย วัสดุอุปกรณ์สำนักงานและบริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับระบบคุณภาพ ระบบการจัดการ

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

- วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขา บริหาร การจัดการ คอมพิวเตอร์

- ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ด้านงานธุรการโรงงาน

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ปริญญาตรี
  • ประสบการณ์: 5 ปี

สมัครงาน

Apply Now