พนักงานธุรการ ภาคตะวันออก

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

- ควบคุมงานขายสุกรขุนหน้าฟาร์ม

- เข้าตรวจสอบ ประเมิน น้ำหนัก สุกรก่อนขายในช่วง 18-20 สัปดาห์

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

- วุฒิการศึกษา ปวช. / ปวส. สาขา สัตวศาสตร์

- ประสบการร์ทำงาน 1 ปี ด้านปศุสัตว์

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • อนุปริญญาตรี
  • มัธยมศึกษาตอนต้น / มัธยมศึกษาตอนปลาย
  • ประสบการณ์: 1 ปี

สมัครงาน

Apply Now