เจ้าหน้าที่ธุรการ

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

งานติดตามเอกสารจาก Supplier Food Ingredeint
1. Spec Supplier
2. Spec RD ( STD. ส่ง Supplier เพื่อ sign ร่วมกัน)
3. Flow chart
4. Certificate of submaterials (COM Form RD BFI)
5. Cer ด้านคุณภาพ ISO ,GMP ,HACCP หรืออื่นๆ
6. Cer Packaging food garde
7. Cer Guarantee ต่างๆ ที่ทางลูกค้า หรือ User ร้องขอ
8. Halal ประจำปี
9. ผลวิเคราะห์ประจำปี (ตาม Spec)
10. COIS FORM SUPPLIER
11. sign เอกสารยืนยันด้านคุณภาพ
12. เอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องกับระบบคุณภาพ
12. งานติดตามเอกสารจากการร้องขอเร่งด่วนจาก User
13. งานส่วนเพิ่มสำหรับ New Admin
13.1งานติดตามเอกสารสำหรับรองรับระบบ BRC V7
13.2 ดำเนินการออก PO ผ่านระบบ APPAC (FOOD Ingredient)
13.3 คัดแยกสำเนา PO Food Ing. ส่งกลับยัง 3 ส่วนงาน (เจ้าหน้าที่จัดซื้อ ,สโตร์ , บัญชี ) และดำเนินการจัดส่งให้สำเนา PO ให้กับทุกส่วน

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

- วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขา การจัดการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

- ประสบการณ์ทำงาน ทำงานด้านเอกสาร Food Ingredient

- มีความรู้ด้านเอกสาร Food Ingredeint

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ปริญญาตรี
  • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์

สมัครงาน

Apply Now