เจ้าหน้าที่อาวุโสธุรการ

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

- Update ข้อมูลและจัดเก็บประวัติผู้ขาย (AVL)

- บันทึก PO/EM ระบบ FMIS

- ควบคุมและดูแลสต็อกคลังสินค้าและประสานงานการรับสินค้าของบริษัทฯ ในเครือ

- จัดทำค่าใช้จ่ายคลังสินค้านอกส่งบัญชี

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

- วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง

- ประสบการณ์ทำงาน 3 ปี

- สามารถใช้โปรแกรม Word, Excel

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ปริญญาตรี
  • ประสบการณ์: 3 ปี

สมัครงาน

Apply Now