ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

- บริหารจัดการ Data Center

- บริหารจัดการด้านการรักษาความปลอดภัยข้อมูลขององค์กร

- บริหารโครงสร้างพื้นฐานนี้ ซึ่งรวมถึง สถาปัตยกรรมระบบเครือข่ายที่ใช้

- ที่ปรึกษาด้านกลยุทธ์ธุรกิจ

- วางแผนการใช้เทคโนโลยีวางแผนธุรกิจ

- บริหารการจัดการ IT infrastructure ขององค์กร

- จัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่ หรือตัดสินใจว่าควรที่จะซื้อ เช่า หรือสร้างขึ้นเอง

- บริหารความพึงพอใจของลูกค้า

- จัดเตรียมแผนรองรับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในองค์กร

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

- วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป สาขา วิศวกรรม คอมพิวเตอร์

- ประสบการณ์ทำงาน 20 ปี ด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Strategy/ IT Security/ IT Infrastructure/ Network/ IT Operation)

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ปริญญาตรี
  • ประสบการณ์: มากกว่า 20 ปี

สมัครงาน

Apply Now