ผู้ช่วยผู้จัดการประกันภัย

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

-เพศชาย/หญิง อายุ 25-35 ปี
- มีใบอนุญาต ตัวแทนนายหน้าประกัน
- วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา
- มีประสบการณ์ในสายงานประกันไม่ต่ำกว่า 3 ปี

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ปริญญาตรี
  • อายุ: 25-35 ปีอื่นๆ
  • ประสบการณ์: 3 ปี

สมัครงาน

Apply Now