ทนายความ

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

-เพศชาย/หญิง อายุ 25-35 ปี -วุฒิปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์ด้านการฟ้องร้องคดี 1-2 ปีขึ้นไป - สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้

รายละเอียดของเนื้องาน

  • เปิดรับสมัครถึง: 17 Feb 2018
  • เต็มเวลา
  • Work Routine: จันทร์ - ศุกร์
  • อื่นๆ

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ปริญญาตรี
  • อายุ: 25-35 ปีอื่นๆ
  • ประสบการณ์: 1 ปี

สมัครงาน

Apply Now