เจ้าหน้าที่ธุรการ

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

- เพศหญิง อายุ 23-30 ปี
- วุฒิปวส.-ปริญญาตรี ทุกสาขา
- มีประสบการณ์ในสายงาน 1ปีขึ้นไป
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้คล่อง

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ปริญญาตรี
  • อนุปริญญาตรี
  • อายุ: 21-30 ปีอื่นๆ
  • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์

สมัครงาน

Apply Now