พนักงานส่งเอกสาร, ส่งสินค้า

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

- วุฒิ ม.3 ขึ้นไป
- มียานพาหนะส่วนตัวพร้อมใบอนุญาตขับขี่
- รู้จักเส้นทางในกรุงเทพและปริมณฑลเป็นอย่างดี

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • มัธยมศึกษาตอนต้น / มัธยมศึกษาตอนปลาย
  • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์

General Skills

  • ใบขับขี่

สมัครงาน

Apply Now