เจ้าหน้าที่บัญชีรับ-จ่าย

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

- เพศชาย/หญิง อายุ 23-30 ปี
- วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี
- มีประสบการณ์ในสายงานไม่ต่ำกว่า 1 ปี - สามารถใช้โปรแกรมทางด้านบัญชีได้

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ปริญญาตรี
  • อายุ: 21-30 ปีอื่นๆ
  • ประสบการณ์: 1 ปี

สมัครงาน

Apply Now