เลขานุการฝ่ายการเงิน

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

จำนวน 1 อัตรา เพศหญิง ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษ ธุรกิจระหว่างประเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ปริญญาตรี
  • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์

สมัครงาน

Apply Now