ผู้จัดการแผนกบัญชี

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

1. เพศ ชาย / หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี ขึ้นไป

2. วุฒิ ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาบัญชี การเงิน

3. มีประสบการณ์ในงานด้านบัญชี 5 ปี ในการบริหารงานด้านบัญชี

4. มีความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชี

5. สามารถปิดงบการเงินรวม (Consilidated Subsidiaries)

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ปริญญาตรี
  • อายุ: ด้านล่าง 30 ปีอื่นๆ
  • ประสบการณ์: 5 ปี

สมัครงาน

Apply Now