แคชเชียร์ (ประจำโชว์รูม)

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

1. วุฒิปวส-ปริญญาตรี สาขาการบัญชี, การจัดการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

2. หญิง / ชาย อายุ 22-35 ปี

3. มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน

4. สามารถทำงานตามเวลาของห้างสรรพสินค้าได้

5. สถานที่ทำงานพิจารณาให้ในจุดที่ใกล้บ้านทั้งกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ปริญญาตรี
  • อายุ: 21-35 ปีอื่นๆ
  • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์

สมัครงาน

Apply Now