เจ้าหน้าที่การตลาด

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

1. เพศชาย หรือ หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป

2. วุฒิปริญญาตรี สาขาการตลาด,การจัดการ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

3. สามารถใช้โปรแกรม MS word,Excel,Internet ได้

4. สามารถพูด/อ่าน/เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี

5. มีความอดทนและกระตือรือร้นในการทำงาน

6. มีประสบการณ์ในการทำงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ปริญญาตรี
  • อายุ: หมดเวลาสมัคร 21 ปีอื่นๆ
  • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์

Spoken Languages

  • อังกฤษ (Basic)

Written Languages

  • อังกฤษ (Basic)

Computer Skills

  • Microsofe Office (Basic)

สมัครงาน

Apply Now