Cost Accounting Manager/Executive

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

ควบคุมดูแลให้มีการคำนวนรับรู้ต้นทุนขายอย่างถูกต้อง
ผลักดันให้มีการพัฒนาปรับปรุงงานโดยใช้ประโยชน์จาก IT
ควบคุมให้ระบบการบริหารวัสดุ เป็นไปตามระบบ
บริหารระบบสินทรัพย์ จัดให้มีการของบประมาณรายจ่ายลงทุนทุกปี

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

การศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี หรือการเงิน
ประสบการณ์ด้านงานบัญชี หรืองบประมาณ 9 ปีขึ้นไป
ประสบการณ์ด้านการจัดการ 3 ปีเป็นอย่างน้อย

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ปริญญาตรี
  • ประสบการณ์: 3 ปี

สมัครงาน

Apply Now