เจ้าหน้าที่ธุรการเลขานุการ

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

ปฏิบัติงานด้านงานเลขานุการและงานธุรการ จัดเตรียมเอกสาร / บันทึก พิมพ์รายงานการประชุม ติดต่อประสานงานเรื่องงานประชุมผู้ถือหุ้น ติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกบริษัท

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

วุฒิปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ หรือ สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ 1-2 ปี ด้านงานธุรการเลขานุการ
มีความรู้ภาษาอังกฤษพอใช้
ใช้คอมพิวเตอร์ Ms.Office ได้ดี

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ปริญญาตรี
  • ประสบการณ์: 1 ปี

Spoken Languages

  • อังกฤษ (Basic)

Written Languages

  • อังกฤษ (Basic)

Computer Skills

  • Microsofe Office (Basic)

สมัครงาน

Apply Now