นักวิเคราะห์ธุรกิจ

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

- ดูแล/ควบคุม ระบบ ของบริษัท BFC และ BPF ให้เป็นไปตาม Policy ของเครือ

- วิเคราะห์ผลประกอบการ/ค่าใช้จ่าย ของบริษัท BPF และ BPF

- รับผิดชอบจัดทำ/ตรวจสอบ Budget ของ BFC และ BPF

- ดูแล/จัดทำ และรับผิดชอบ Feasibility กรณีขยายสาขา ของ BPF และ BFC

- ดูแล/จัดทำ และรับผิดชอบ forecast 3 เดือน
Support ข้อมูล Operation

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

- วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขา บัญชี

- ประสบการณ์ทำงาน 2 ปี ด้าน บัญชีเคยผ่านงานปิดงบการเงินและวิเคราะห์งบการเงิน/ดูแลระบบบัญชี

- มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ

- ความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์

- Software ระบบ คอมพิวเตอร์

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ปริญญาตรี
  • ประสบการณ์: 2 ปี

Spoken Languages

  • อังกฤษ (Basic)

Written Languages

  • อังกฤษ (Basic)

Computer Skills

  • Microsofe Office (Basic)

สมัครงาน

Apply Now