พนักงานฝ่ายผลิต

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

- พนักงานสังกัดฝ่ายผลิต
- พนักงานสังกัดส่วนงาน Store
- พนักงานสังกัดส่วนงาน Logistics
- พนักงานสังกัดส่วนงานคุณภาพ

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

- เพศชายหรือหญิง
- อายุไม่เกิน 32 ปี
- สำเร็จการศึกษาระดับม.6 หรือเทียบเท่า (หากสำเร็จการศึกษาระดับ ม.3 ต้องมีประสบการณ์ทำงาน)
- สามารถทำงานเป็นกะหมุนเวียนได้
- สุขภาพแข็งแรง
- สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลหัวหว้า อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • อายุ: ด้านล่าง 30 ปีอื่นๆ
  • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์
  • เพศ: หญิง

สมัครงาน

Apply Now