พนักงานจัดส่งสินค้า : แผนกคลังสินค้าและจัดส่ง

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

ขับรถส่งสินค้าในเขตกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

วุฒิมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) ขึ้นไป
สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์

สมัครงาน

Apply Now