เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน (ผู้พิการ)

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

วุฒิ ปวช. ขึ้นไป ทุกสาขา
สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้
เป็นผู้พิการทางด้านการเคลื่อนไหว หรือด้านอื่นๆ ที่ไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์

สมัครงาน

Apply Now